Barbie Mariposa and the Fairy Princess บาร์บี้ แมรีโพซ่ากับเจ้าหญิงเทพธิดา (2013) ภาค 25

6.877 | ปี 2013

บาร์บี้กลับมาอีกครั้งในบทภูตผีเสื้อ แมรีโพซ่า ที่ต้องเสี่ยงอันตรายเพื่อใช้พลังแห่งมิตรภาพในการปกป้องอาณาจักรศัตรู

เผื่อคุณอาจจะชอบ