Burlesque เบอร์เลสก์ บาร์รัก เวทีร้อน (2010)

7.187 | ปี 2010

อาลีจากไอโอวามาสู่ร้านเลาจ์เบอร์เลสก์ในลอสแอนเจลิสพร้อมความฝันที่อยากขึ้นเวทีเพื่อโชว์พลังเสียงของเธอ

เผื่อคุณอาจจะชอบ