High & Low The Movie 2 – End of Sky (2017) บรรยายไทย

7.2 | ปี 2017

ศึกที่สงบลงในย่าน “ซอร์ด” ได้ปะทุความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อสองแก๊งโหดเข้ามาก่อเรื่องจนนำไปสู่การเลือกข้างและสร้างศัตรู

เผื่อคุณอาจจะชอบ