Hwayi- A Monster Boy (Hwayi- Gwimuleul samkin ai) (2013) บรรยายไทย

7.5 | ปี 2013

เด็กน้อยที่ถูกลักพาตัว เติบโตขึ้นโดยการเลี้ยงดูของแก๊งคนร้ายห้าคน จนต้องก้าวสู่เส้นทางอาชญากรรมอย่างไม่มีทางเลี่ยง

เผื่อคุณอาจจะชอบ