Nanny McPhee & The Big Bang แนนนี่ แมคฟี่ พี่เลี้ยงมะลึกกึ๊กกึ๋ย 2 (2010)

6.278 | ปี 2010

พี่เลี้ยงแม็คฟีใช้มาตรการสร้างระเบียบวินัยที่ไม่ธรรมดา เคี่ยวเข็ญครอบครัวที่ประสบปัญหาในการจัดการฟาร์ม และญาติพี่น้องที่หัวสูงจากเมืองใหญ่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

เผื่อคุณอาจจะชอบ