The Fourth Kind 1-2-3-4 ช็อค (2009)

6.299 | ปี 2009

การพบเห็นจานบินมนุษย์ต่างดาวถือกันว่าเป็นการเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกระดับแรก จากนั้นเมื่อมีการเก็บหลักฐานบางอย่างได้ ถือเป็นการเผชิญหน้าระดับที่ 2 และหากมีการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว ถือเป็นการเผชิญหน้าระดับที่ 3 และลำดับต่อไปคือกรณีที่มนุษย์โลกถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไป จะถือเป็นการเผชิญหน้าระดับที่ 4

เผื่อคุณอาจจะชอบ